Какво значи копирайтинг?

Копирайтинг е съвкупност от две английски думи – copy (ръкопис) и writing (писане). Копирайтинг значи писане на статии с рекламно съдържание или комерсиални текстове. Копирайтър е този човек, който владее изкуството да пише текст имащ за цел да презентира дадени продукти или услуги, които да стигнат до сърцето на потребителите и последните да се заинтересуват … прочети повече!Какво значи копирайтинг?